woensdag 22 maart 1995

Vanmiddag hebben de Zwervende Keien opgetreden in Verzorgingshuis De Lichtenberg in Kei-stad Amersfoort, niet op een somatische afdeling, zoals wij dachten maar in de respectievelijke huiskamers van twee groepen zwaar demente bejaarden. Iedere keer weer indrukwekkend: iemand die ons vanuit de rolstoel met onzichtbare batton dirigeert, iemand die tijdens de eerste twee liedjes "hou op, hou op!" bleef roepen en daarna ging meezingen, een andere zanger waarvan we hoorden dat hij al twee maanden geen woord had gezegd, iemand bij wie de tranen over de wangen biggelen en iemand die druk gesticulerend op ons afkomt en die ons vriendelijk en uiterst hoffelijk namens de organisatie heel hartelijk bedankt: wees dan maar eens niet geroerd...