Posts weergeven met het label auteursrecht. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label auteursrecht. Alle posts weergeven

donderdag 12 maart 2009

Bij de beesten af...

Overgenomen van http://www.marcokalnenek.nl/weblog.htm

Als het niet zo absurd was, zou dit amusant leesvoer zijn:

"De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het feit dat medewerkers van Suplacon tijdens werktijd naar muziek mogen luisteren, zelfs middels een i-Pod of mobiele telefoon, volgt dat Suplacon een bedrijfsbelang heeft dat zijn medewerkers naar muziek kunnen luisteren. Immers, tevreden werknemers werken harder. Er is dan ook sprake van een openbaarmaking van muziek in de zin van artikel 12 van de Auteurswet. Suplacon maakt inbreuk op de door Buma geƫxploiteerde auteursrechten en handelt dus onrechtmatig jegens haar. Het gevorderde verbod is naar het oordeel van de voorzieningenrechter toewijsbaar. Tevens is de gevorderde schadevergoeding, tegen de hoogte waarvan geen bezwaar is gemaakt, toewijsbaar."

Het complete vonnis is hier te lezen.