Posts weergeven met het label kinderen. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label kinderen. Alle posts weergeven

zaterdag 14 augustus 2010

zaterdag 5 december 2009

Repetitie van Een Grappig Spinnetje

Op 29 oktober repeteerden: Diede Kleinjan, Pijke Oosterhuis, Ruth Rouw, Pauline Ulderink, Peter Smit en Jort Hessel in de gehoorzaal van Muzerie (blijft gek klinken zonder "De" ervoor) in Zwolle, onder leiding van Alex Timmerman en de uw hoofdredacteur. Jelle-Jan v/d Wagt loopt zich het vuur uit de sloffen om het allemaal voor het nageslacht vast te leggen.

maandag 21 september 2009

antwoordapparaat (4)


Soms heb je .... op verzoek van de regisseur is deze clip tijdelijk weer van dit blog verwijderd. Ik had een voorlopige versie ontvangen en die vond ik al erg goed. Hij kan echter nòg mooier en dat gaan we binnenkort dan ook zien.

maandag 29 juni 2009

wonderkinderenDit zijn dingen die mij fascineren: een jongen (Magnus LaDue)die kennelijk piano kon spelen en wiskundesommen kon maken voordat hij kon praten! Zijn ouders houden hem thuis om hem een opvoeding en scholing te kunnen geven die beter aansluit bij de intellectuele vermogens van hun zoon dan een normale school.
Tja en dan vraag je je als nuchtere Hollander af: moet hij niet wat meer met leeftijdsgenoten omgaan en voetballen en zo? De tweede vraag is alleen of je hem daar een plezier mee doet.

Kinderen die zo intelligent zijn, kunnen waarschijnlijk alleen omgaan met kinderen die ook zo zijn en die zijn dungezaaid ... Als je hem op een "gewone" school doet en hij wordt niet uitgedaagd zijn capaciteiten te gebruiken en te ontplooien zal hij gaan onderpresteren en zelfs mìnder slim eindigen dan het gemiddelde kind, toont onderzoek aan. Dus... zijn ouders ontwikkelen terecht zijn potentieel, maar dat thuishouden ... tja ... toegegeven, het doet toch wat eng aan. Een hoogbegaafd kind kan voor een ouder evenveel zorgen opleveren als een kind dat moeilijk mee komt op school. (update: inmiddels heb ik contact met Magnus zelf gehad en ik vermoed dat het met hem wel goed komt ;-)Verder ben ik gefascineerd in het licht van wat Oliver Sacks beschrijft in musicophilia: wat impliceert de gave van dit kind neurologisch gezien mbt onze hersenen en ons bewustzijn?