Posts weergeven met het label religie. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label religie. Alle posts weergeven

woensdag 9 april 2014

Voor een beter begrip van het lopende thema...

vrijdag 25 oktober 2013

krititie

"Mammááááá, pappááááá!!!! Ze willen ons feestje afpakkúúúúúúú!!!! En nou hebben we een facebook-pagina opgericht waarop iedereen ongestraft mag roepen dat ZE maar op moeten rottúúúú, naar hun eigen láááánd en dat dat zwarte mokkeltje uit Jamaica eens een flinke beurt moet hebbúúúúú en als iemand zegt dat het feest weliswaar moet blijven, maar dat we best over aanpassingen moeten kunnen praten dan schelden we die met zijn allen uit voor landverradúúúúúúr!!! en WIJ hebben al twee miljoen likes en ZE maar 7000, dus WIJ hebben gelijiiiiiiiiik!!!!"

Godverdomme, mensen! Zijn jullie nou helemaal van de POT gerukt? Jahoor, liken maar die boel, gaaf we hebben het journaal gehaald! Het doet me denken aan dat stukje van Freek de Jonge, waarin duizenden demonstranten voor het behoud van het plantsoen naar dat plantsoen trokken: "het-plant-soen-moet-blij-ven,het-plant-soen-moet-blij-ven" en de tuinman snikte na afloop: "waar is m'n plantsoen gebleven...." Mensen, wat een onversneden domheid!
De afgelopen dagen is mijn vertrouwen in de "beschaving" weer stukken gedaald. Ik heb besloten dat ik in de maand November iedere nacht de duistere geest Oel zal aanroepen, helper van de God Wodan en als hij verschijnt zal ik voor hem knielen en de offergaven aanbieden die hij zal meenemen naar de oergod, die hoofdschuddend op zijn paard in de wolken gadeslaat wat er van ZIJN feest is geworden, sinds de kerstening door de bisschoppen. Zal hij de andere Germaanse goden erbij roepen om nog één keer naar de aarde af te dalen om de mensen eraan te herinneren waar zij vandaan komen en dat zij geacht worden zich te ontwikkelen, zich te verheffen? Maar nee, dat zal hij niet doen. Hij zal zijn rode mantel om zich heenslaan en de kosmos in galoperen. De mensheid verdient hem niet. Die kadoos en lekkernijen, die kopen ze maar zelf, zolang de grondstoffen ervoor nog niet uitgeput zijn, zolang nog, ja! hahahahahahahahahahaha!!!!!

zondag 6 oktober 2013

atheïsme

maar weer eens een video...


vrijdag 27 september 2013

top tien van argumenten tegen evolutie

Als er wordt gezegd dat wij in Nederland niet zo gelovig meer zijn, kan dat best kloppen in vergelijking met de VS, maar veel van de argumenten in dit filmpje heb ik in de afgelopen jaren regelmatig in mijn directe omgeving gehoord. Ik vind het fijn om van tijd tot tijd wat inspiratie te krijgen voor weerwoord:

donderdag 19 september 2013

En wat als ik het mis heb?

Pascal Wager verwoordt mijn gedachten...Eigenlijk zou ik dit moeten vertalen.

woensdag 11 september 2013

de bergenkoning

Sinds het eindelijk wat frisser is, heb ik weer meer energie. Dat merk ik dwars door de stemmingswisselingen heen. Vermoedelijk zullen jullie de komende dagen ook meerdere berichten per dag op dit blog aantreffen.
Vandaag werd ik toch opnieuw getroffen door (deel twee van) de speurtocht van het ware verhaal over mazelen door Jan-Willem Nienhuys, waarbij ik moeite moet doen om mij aan mijn voornemen te houden dit soort dingen niet op facebook te delen:

"De reden dat sommige mensen denken dat het een onschuldige ziekte is, is dezelfde reden als dat andere mensen denken dat je van vaccineren dood gaat, namelijk dat men uitsluitend de eigen ervaring voor maatgevend aanziet. Uit bovenstaande getallen ziet men dat zo ziek worden dat er ziekenhuisopname nodig is, slechts in één op de honderd gevallen voorkomt. Welk kind van de basisschoolleeftijd kent zoveel andere kindertjes? En degenen die slechts vage herinneringen hebben aan lekker thuis vertroeteld worden, denken niet aan de slopende weken die hun ouders doormaakten toen ze voor een of meer erg zieke kinderen met hoge koorts moesten zorgen."

Die cijfers schokten mij zelfs:

Wereldwijd zijn mazelen nog steeds een belangrijke doodsoorzaak. Enkele cijfers:
1980: 2.500.000 doden (MSF)
1990: 630.000 doden (Wikipedia)
2000: 535.000 doden (WHO)
2005: 345.000 doden (Wikipedia)
2008: 164.000 doden, van wie driekwart in Zuidoost-Azië (Wikipedia)
2011: 158.000 doden (WHO)


Wat mij fascineert is de wijze waarop onze hersenen 'bedraad' zijn, waardoor we sommige informatie wèl en andere nìet tot ons geloofsysteem/wereldbeeld toelaten. Gisteren heb ik geboeid naar een programma zitten kijken waarbij Derren Brown door psychologische trucjes een overtuigd atheïste een bekeringservaring liet krijgen:wow....

Vanochtend vond ik deze bewerking van "In the hall of the mountain king" van Edvard Grieg. Ik ken hier verschillende rockbewerkingen van, maar deze is verrassend goed. Bovendien vind ik de illustraties erbij mooi:

maandag 2 september 2013

zaterdag 29 juni 2013

toffe dominee

Vandaag geen vinyldigitalisatie, maar een bijzonder verstandige dominee. Nog één millimeter verder en hij is gewoon atheïst, maar dat hoeft voor mij niet. Als alle dominees en pastoors zo waren, werd de wereld er al een stuk beter op, of ging ìk weer naar de kerk. De video staat zo ingesteld, dat hij begint op het moment waar het interessant wordt.

Get Adobe Flash

zondag 9 juni 2013

warm hè!

Op dit moment begint mijn enthousiasme voor de vroege geschiedenis van het christelijk geloof toch écht wat af te nemen. Misschien komt het ook omdat het boek over Manicheïsme van Roland van Vliet iets moeilijker te lezen is, vanwege het gezwollen taalgebruik. Jongens ik heb al genoeg aan de metaforen in de schriftteksten zelf, laat ze in het commentaar alsjeblieft zoveel mogelijk achterwege.

Ik heb nog een poging gewaagd om een schemaatje te tekenen beginnend vanuit Jezus -> zijn leerlingen -> bronnen hocus pocus -> 300 n.Chr. Die bronnen hocus pocus is voor theologen nu redelijk in kaart heb ik begrepen, maar ik heb het nog niet helemaal duidelijk en ik begin me inmiddels ook af te vragen wat de meerwaarde voor mijzelf zou zijn als ik dat wèl zou weten. Ik heb het opgegeven.
Wàt is tot dusver mijn voorzichtige conclusie? Zal ik daar eens een  poging toe doen?

1. Jezus Christus heeft bestaan en er worden veel uitspraken of "Woorden" aan hem toegeschreven, waarvan hij er vele waarschijnlijk ook zelf bedacht heeft, maar waarvan er een aantal ook van anderen lijkt te komen. Plato is één van zijn duidelijkste bronnen.

2. Wat er werkelijk is gebeurd rond zijn kruisiging blijft giswerk. Dat zijn moeder werkelijk maagd was moet net als zijn opstanding gezien worden in het licht van  mythen en legendes uit andere godsdiensten uit die tijd.

3. Jezus had volgelingen, waaronder enkele van zijn broers, sowieso Jakobus en waarschijnlijk ook Judas. Petrus ging reizen, had contact met Paulus. Uit deze twee komt de Roomse tak van het christendom voort. Jakobus gaf waarschijnlijk na Jezus 'vertrek' leiding aan de plaatselijk (joodse) 'oergemeente'.

4. Vanuit deze twee takken komen verschillende richtingen voort. Sinds kort wordt echter duidelijk hoe belangrijk de Manicheïstische tak is geweest, die voornamelijk uit de joods-christelijke gemeente (Jakobus) is voortgekomen. Deze syncretische- of meng-religie was wijdverbreid en het had weinig gescheeld of dit was de dominante stroming geworden.

5. De Katholieke kerkvaders hebben er van alles aan gedaan om de andere richtingen monddood te maken. Het is aan de inspanningen en geschriften  van de ex-manicheïst Augustinus te danken dat de Manicheïsten zo vervolgd en verketterd zijn.
6. Het nieuwe Testament is tussen 200 en 300 na Christus samengesteld. De Katholieke bisschoppen in de eerste eeuwen na Christus hebben vrij succesvol geprobeerd om de andere geschriften te laten verdwijnen.

7. Er waren stromingen die nìet geloofden dat Jezus de vleesgeworden zoon van God was, die geloofden dat de Goddelijke Jezus vlak voor de kruisdood uit het lichaam gevlucht is, die dachten dat het de geest van Christus was die na zijn dood aan mensen verscheen (geen opstanding dus) of andere dingen. Andere verschillen zijn:  reïncarnatie versus erfzonde, één schepper/God versus één Goede God en een slechte 'demiurg' schepper (dus: de God uit het OT is niet dezelfde als uit het NT, de duivel heeft de wereld geschapen en het kwaad erin gebracht en God is de verlosser). En dan noem ik alleen maar de voor mij belangrijkste. Deze veelheid aan dogma's relativeert in mijn ogen niet alleen het christelijk geloof, maar godsdienst in het algemeen. Hoe meer ik me erin verdiep hoe atheïstischer ik word.


8. Rudolf Steiner heeft de manicheïstische visie weer onder de aandacht gebracht. Anders dan ik vroeger dacht is de antroposofie diep christelijk. Biologisch Dynamische landbouw heeft een religieuze basis. (Ik herinner mij een jeugdvriend die stage liep op een BD bedrijf: "Tja, onbespoten vind ik ok, maar ik ga toch écht geen gemalen koeienhoorn bij volle maan over de bloemkool strooien, omdat dan het licht beter tot in de kern van de bloemkool gebogen wordt".) 9. Ook alchemie was diep christelijk. Men was op zoek naar de quinta essentia, het 5e element naast water, aarde, vuur en lucht. Dit 5e element zou de geest moeten zijn, de ziel van Christus. Vandaar dat het heel vanzelfsprekend was om als priester (zelfs dominee) ook alchemist te zijn. Komt voort uit:

10. De Gnostiek, is de overtuiging dat ieder mens (of ieder wezen) een vonkje God (of kennis van de mystiek)  in zich heeft. Door persoonlijke ervaring kan men leren ermee in aanraking te komen (dit in tegenstelling tot de weg van het geloof.).

11. De Da Vinci Code is pure bullshit! Er is geen enkel historisch bewijs in wat voor geschrift dan ook dat na nauwkeurige bestudering in die richting wijst.

Ik laat de Nag Ammadi- en Dode Zee-geschriften nu even voor wat ze zijn. Wie iets op het bovenstaande heeft aan te merken, laat het gerust weten.

Het boek: Koert ter Veen - De Tempeliers, afrekening met een legende  ga ik nog wèl lezen. De rest kan inmiddels weer terug naar de bieb, nu deze mani(e) langzaam af lijkt te lopen. Er gaan zowaar weer stripboeken tussendoor en ik begin ook weer aandrang te voelen om droodles en splognerizers te maken.