Posts weergeven met het label folklore. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label folklore. Alle posts weergeven

dinsdag 11 november 2008

St Martin


On the evening of November 11th in some places in Holland (more and more under commercial pressure), the Dutch speaking part of Belgium and most areas of Germany and Austria, children are walking from house to house with paper lanterns and candles, and are singing songs about St. Martin in return for treats.
I caught three groups on tape in Zwolle. The background choir is done by my two dash hounds.

1. ( download )
2. ( download )
3. ( download )

11 november is de dag...


In sommige jaren neem ik ze op, dat wil zeggen: als zij überhaupt aan de deur komen, de zingende kinderen met lampionnen. Het varieert nogal. Ik herinner mij één jaar waarin diverse, ook onbekende, St Maarten-liederen de revue, danwel onze voordeur passeerden. Uiteraard was dit in een jaar waarin ik te beroerd was om microfoons op te hangen. Deze keer was de oogst beperkt tot drie keer hetzelfde liedje. Dit werd echter gecompenseerd door de constatering dat het met de culturele integratie van allochtonen op enkele punten wel meevalt. De tweede groep die hieronder te beluisteren is, was een koor van ongeveer 10 Turkse kinderen in leeftijd varieërend van 6 tot 12 die mij ook nog het genoegen schonken van herkend te worden ;-)


1. ( download )
2. ( download )
3. ( download )