Posts weergeven met het label parodie. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label parodie. Alle posts weergeven

maandag 25 april 2016

variaties op een vlot

Er gebeurt een hoop, maar ik voel geen behoefte om dit allemaal te vertellen. Het personeel en de vrijwilligers van de hospice bieden graag een luisterend oor en ook met sommige lotgenoten kan ik het heel goed vinden. Intussen gaat de ziekte van W. verder. In vergelijking met een maand geleden, toen wij ons 25-jarig huwelijk vierden heeft ze behoorlijk ingeleverd en ik hou mijn hart vast. De onzekerheid of het vandaag gebeurt of over enkele maanden is niet leuk, maar het is de realiteit, dus ik leef zo'n beetje van dag tot dag. We zijn begonnen om de uitvaart tot in detail vorm te geven. Dat helpt op de één of andere manier om een beetje grip te krijgen.

dinsdag 15 maart 2016

Mona Lisa variaties

Op de kamer van W. hangt inmiddels de prachtige creatie die Frits Jonker ons onlangs opstuurde:In de gang van de hospice staat een vitrinekast met wisselende exposities. Op dit moment heeft één van de vrijwilligers er zijn Mona Lisa-verzameling uitgestald:Dit was voor mij aanleiding om mijn eigen verzameling Mona Lisa's aan te vullen met een google search: